”ALL TIDBRA TRYCK PÅ ARE­NAN”

CL-bibeln - - ROSTOV -

TUFF LOTT Bay­ern Mün­chen, At­lé­ti­co Madrid och PSV Eind­ho­ven. Rostov kun­de ha fått en lät­ta­re lott­ning i sitt all­ra förs­ta Cham­pi­ons Le­a­gue-grupp­spel. Men trä­na­ren Ki­ritjen­ko och mitt­fäl­ta­ren Jerochin har in­te gett sla­get för­lo­rat på för­hand.

– Vi kom­mer att ge allt och vi kom­mer in­te att slu­ta sist i grup­pen, sä­ger Jerochin till Ue­fas hem­si­da.

– Jag är sä­ker på att vå­ra fans kom­mer att hjäl­pa oss till ett bra re­sul­tat. Det är all­tid bra tryck på are­nan när vi spe­lar, sä­ger Ki­ritjen­ko.

Jerochin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.