Dmitrij KI­RITJEN­KO

CL-bibeln - - ROSTOV -

Född: 1977-01-17. Land: Ryss­land. An­tal sä­song­er på pos­ten: Ny. Kom från: Mor­do­via Sa­ransk 2013. Me­ri­ter: Som spe­la­re tolv lands­kam­per och fy­ra mål för Ryss­land. Som trä­na­re inga.

Är i mångt och myc­ket Gur­ban Ber­di­jevs lär­junge och har mer el­ler mind­re tving­ats ta över som hu­vud­an­sva­rig. Kan än­då lu­ta sig emot Ber­di­jev som fort­fa­ran­de hål­ler att va­kan­de öga på ­så­väl Kritjen­ko som klub­bens öv­ri­ga verk­sam­het. Vann skyt­te­li­gan i rys­ka li­gan 2002 när han spe­la­de för CSKA Moskva.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.