KLUB­BEN SOMBYTT SKEPNAD

CL-bibeln - - ROSTOV -

NAMNINFLATION Re­do för en li­ten histo­ri­e­lek­tion? Den här klub­ben bil­da­des 1930 och fick då nam­net Sel­ma­sj­stroj. 1936 kor­ta­de man av nam­net med någ­ra bok­stä­ver till Sel­ma­sj. Fem år se­na­re byt­te man namn helt till Trak­tor för att yt­ter­li­ga­re fem år se­na­re by­ta till Tor­pe­do. Vad som hände yt­ter­li­ga­re fem år se­na­re? Jo, man byt­te såklart namn igen, den här gång­en till Ros­tel­ma­sj. Så sent som 2003 tog klub­ben sitt nu­va­ran­de namn, FK Rostov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.