EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - ROSTOV -

Här hål­ler vi oss kor­ta­re än nor­malt – av det enk­la skä­let att det in­te finns så myc­ket att rap­por­te­ra om. 1999 var man ute i nå­got som he­ter In­ter­to­tocu­pen (goog­la om du är un­der 50!) och nåd­de fak­tiskt se­mi­fi­nal, där ba­ken över två mat­cher pis­ka­des gul och blå. Ju­ven­tus vann näm­li­gen dub­bel­mö­tet med his­nan­de 9–1. För­ra ­­sä­song­en del­tog man i EL, men fick res­pass di­rekt, 0–2 i mö­tet med Trabzons­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.