MITTFÄLT

CL-bibeln - - ROSTOV -

In­te hel­ler den här lag­de­len lär sät­ta skräck i grupp­mot­stån­dar­na. För att va­ra helt är­ligt finns här rätt många sva­ga kort. Men ock­så ett par sli­pa­de her­rar som är van vid bå­de het­luft och snål­blåst. Kap­ten Gatcan och Noboda kom­mer att pal­la tryc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.