EUROPARUTIN

CL-bibeln - - ROSTOV -

I de här sam­man­hang­en är er­fa­ren­het allt men är det nåt klub­ben in­te har, så är det just det – er­fa­ren­het. Ett par, tre spe­la­re är hyf­sat be­kvä­ma i in­ter­na­tio­nell mil­jö, men det är ­ock­så allt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.