Va­si­lij BEREZUTSKIJ

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA -

Född: 1982-06-20. 189 cm, 87 kg.

Land: Ryss­land. Kom från: FC Moskau, 2002. Ue­fa­mat­cher/mål: 87/5. Lands­kam­per/mål: 98/5.

Va­si­lij Berezutskij är en del av den vik­ti­ga stom­men. Även om CSKA är be­ro­en­de av ho­nom är ock­så han yt­terst be­ro­en­de av si­na med­spe­la­re och tak­ti­ken, ef­tersom hans snabb­het läm­nar mer att öns­ka. Po­si­tions­sä­ker men lång­sam.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.