Igor AKIN­FE­JEV

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA -

Född: 1986-04-08. 186 cm, 82 kg.

Land: Ryss­land Kom från: U-trup­pen, 2003. Ue­fa­mat­cher/mål: 95/0. Lands­kam­per/mål: 90/0.

Den kla­ra förste­mål­vak­ten som har vand­rat upp från klub­bens ju­ni­o­rer och de­bu­te­ra­de i A-la­get för 13 år se­dan. Akin­fe­jev är en lin­je­mål­vakt som kan stå för de mest spek­ta­ku­lä­ra rädd­ning­ar­na men sam­ti­digt bju­da mot­stån­dar­na på en del enk­la mål.

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.