SÅSPELARCSKAMOSKVA

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA -

Slut­skij har vi­sat att han in­te är rädd för att änd­ra spel­sätt mitt un­der mat­cher­na. Men 45-åring­ens grund­fi­lo­so­fi ba­se­ras på en stark de­fen­siv och snab­ba om­ställ­ning­ar, sär­skilt i Eu­ro­pa­spe­let. Men in­te minst hem­ma i den rys­ka vin­ter­ky­lan kan vi för­vän­ta en mer kon­trol­le­ran­de och pos­ses­sionin­spi­re­rad ga­me­plan. Dzagojev är cen­tral som spel­upp­läg­ga­re, pre­cis som ytt­rar­na. På kan­ter­na har Tosic och Golovin er­satt fart­fe­no­me­nen Ah­med Mu­sa och Seydou Doumbia.

FERNANDES TOSIC AKIN­FE­JEV V. BEREZUTSKIJ WERN­BLOOM IGNASJEVITJ DZAGOJEV EREMENKO TRAORE SJTJENNIKOV GOLOVIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.