2005

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA -

Året ett ryskt klubb­lag för förs­ta gång­en kam­ma­de hem en tung eu­ro­pe­isk ti­tel. CSKA:s fi­nal­se­ger över Spor­ting Lis­sa­bon var spe­ci­ell på fler sätt. Rys­sar­na mo­ta­de till­ba­ka por­tu­gi­ser­na med 3–1 i de­ras egen hem­ma­borg Está­dio José Al­va­la­de i Lis­sa­bon. Ti­teln fick rys­ka tid­ning­en Sport-Ex­press kom­ma med det re­li­giö­sa för­sla­get att lan­dets fot­bolls­hi­sto­ria skul­le de­las in i ”fö­re och ef­ter Ue­facup­se­gern”. Från det la­get är Igor Akin­fe­jev, Sergej Ignasjevitj samt brö­der­na Alex­ej och Va­si­lij Berezutskij klub­ben trog­na än i dag.

Akin­fe­jev.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.