TIDFÖR’RYSSLANDSRONALDO’?

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA -

NYC­KEL­SPE­LA­RE

Ah­med Mu­sa hann gö­ra över 80 po­äng på si­na 168 mat­cher för CSKA. I som­mar be­ta­la­de eng­els­ka mäs­tar­na Lei­ces­ter 170 mil­jo­ner kro­nor för 23-åring­en. Nu ska tomrummet ef­ter Mu­sa fyl­las och en del av an­sva­ret läggs på Alex­an­der Golovin. 20-åring­en var en nyc­kel­spe­la­re när Ryss­land vann U17-EM 2013 och kal­las för lan­dets egen Ronaldo. U21-lands­la­gets ti­di­ga­re för­bunds­kap­ten Di­mitri Kho­mou­ka: ”Han kan kon­trol­le­ra tem­pot i mat­cher­na och slå de av­gö­ran­de pass­ning­ar­na. Han är mer dy­na­misk än lands­la­gets lag­kap­ten, Ro­man Sji­ro­kov.”

Golovin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.