HYLLASMED SKYSKRAPA

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA -

MINNS TRI­UM­FEN

I år får klub­ben en ny hem­ma­borg – CSKA Moscow Sta­di­um. Det mest ka­rak­tä­ris­tis­ka dra­get för mul­ti­a­re­nan är skyskra­pan vid ett av hör­nen som har for­men av en Ue­facup-po­kal till min­ne av ti­teln från 2005. Frå­gan är när den blir helt spel­klar, CSKA kom­mer in­le­da li­ga­spe­let med fem ra­ka bor­t­a­mat­cher för att are­nan ska hin­na fär­dig­stäl­las till 10 sep­tem­ber och he­la byg­get har kan­tats av för­se­ning­ar. Som längst stod byg­get stil­la i 16 må­na­der mel­lan 2009 och 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.