TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA -

Slut­skij har ald­rig trä­nat ett ic­ke-ryskt lag och har över hu­vud ta­get haft svårt att lyc­kas ut­an­för sin tryg­ga mil­jö i Moskva. Men er­fa­ren­het från mat­cher ut­an­för lan­dets grän­ser finns ef­ter sex år i klub­ben. Frå­gan är om ”mysfar­b­rorn” kan om­sät­ta lär­do­mar­na till att ta po­äng på bor­ta­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.