SÅSPELARLEVERKUSEN

CL-bibeln - - B. LEVERKUSEN -

Tro­ligt­vis så kom­mer årets upp­la­ga av Bay­er Le­ver­ku­sen att be­stå av en mitt­fälts­di­a­mant. Baumgartlinger som städ­gum­ma, och Calhanoglu i en fri roll, där han trivs som all­ra bäst. Fria tyg­lar även till ytt­rar­na Bellar­bi och Brandt, där även Volland kan ta en plats åt väns­ter. Hur man än stäl­ler upp så blir det säl­lan nå­gon ro för Le­ver­ku­sens mot­stån­da­re. Det går snabbt och det pressas högt. Bay­er Le­ver­ku­sen spe­lar of­fen­sivt och myc­ket på chans, vil­ket of­ta le­der till mål­ri­ka mat­cher. Vi minns 2–3 och 4–4 mot Ro­ma för­ra året.

HILBERT BELLARABI HERNÁNDEZ TOPRAK LENO TAH BAUMGARTLINGER CALHANOGLU WENDELL BRANDT VOLLAND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.