2002

CL-bibeln - - B. LEVERKUSEN -

Är Bay­er Le­ver­ku­sen en klubb helt ut­an vinnar­men­ta­li­tet? Klub­ben har ald­rig vun­nit Bun­de­s­li­ga, ald­rig vun­nit CL, och vann cu­pen för så länge som för 24 år se­dan. Värst var det 2002. Bay­er var i fi­nal i tys­ka cu­pen, där det blev för­lust mot Schal­ke.

Det blev även fi­nal i Cham­pi­ons Le­a­gue, där dö­da­de Zi­nedi­ne Zi­da­ne dröm­men.

I li­gan då? Bay­er ha­de fem po­ängs för­språng med tre mat­cher kvar att spe­la. Men det blev två för­lus­ter, och Dort­mund gick om och vann. Bay­er kal­las ef­ter det

”Ne­ver­ku­sen”.

Oli­ver Neu­vil­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.