UT­VI­SAD– VÄGRADE ATTLÄMNA

CL-bibeln - - B. LEVERKUSEN -

MAT­CHEN BRÖTS

Mest upp­märk­sam­mad i Bun­de­s­li­ga i fjol: ­­Le­ver­ku­sens trä­na­re ­Ro­ger Schmidt, men in­te för någon­ting smick­ran­de. Det var i sam­band med ett mål mot Bo­rus­sia Dort­mund, som trä­na­ren blev van­sin­nig på do­ma­ren Fe­lix Zway­er. Schmidt blev ut­vi­sad, men vägrade läm­na pla­nen. Då läm­na­de i stäl­let Zway­er. Först ef­ter tio mi­nu­ter läm­na­de Schmidt pla­nen, var­på Zway­er be­stäm­de sig för att blå­sa igång mat­chen igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.