MÅL­VAK­TER

CL-bibeln - - B. LEVERKUSEN -

Bernd Leno är, trots en del miss­tag ibland, alltjämt en av Tysklands bäs­ta mål­vak­ter, och är of­tast fan­tas­tisk även i Bay­er. Får han till en viss typ av sta­bi­li­tet, med fär­re miss­tag, är han en gi­ven världs­mål­vakt. Kan ski­na or­dent­ligt i CL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.