EUROPARUTIN

CL-bibeln - - B. LEVERKUSEN -

Man är lik­som all­tid med i Eu­ro­pas fi­nas­te tur­ne­ring, men man har all­tid svårt att ta sig långt. Det blir of­ta slut­spel, oav­sett om det är CL el­ler EL, men det tar of­ta slut in­nan kvarts­fi­nal. En Ue­fa Cup-vinst att se till­ba­ka på, sä­song­en 1997/1998.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.