VISS­TE DU ATT...

CL-bibeln - - B. LEVERKUSEN -

... Bay­er Le­ver­ku­sen star­ta­des av lä­ke­me­dels­fö­re­tag? 1903 frå­ga­de en chef på ett fö­re­tag in­om apo­teks­bran­schen si­na an­ställ­da om de vil­le star­ta ett id­rotts­lag. 1904 blev det ock­så verk­lig­het, då Turn- und Spiel­ve­re­in Bay­er 04 Le­ver­ku­sen bil­da­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.