Ky­le WAL­KER

CL-bibeln - - TOTTENHAM -

Född: 1990-05-28. 178 cm, 70 kg.

Land: Eng­land. Kom från: Shef­fi­eld U, 2009. Ue­fa­mat­cher/mål: 23/1. Lands­kam­per/mål:16/0.

Un­der sä­song­en som gick var han in­te drab­bad av ska­dor på sam­ma sätt som förr och fick då ock­så fan­tas­tisk ut­veck­ling. For­sa­de fram och till­ba­ka ut­med hö­ger­kan­ten och var ett stän­digt hot för mot­stån­dar­na med sin löp­vil­lig­het. Start­man i EM.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.