Victor WANYAMA

CL-bibeln - - TOTTENHAM -

Född: 1991-06-25. 185 cm, 81 kg.

Land: Kenya. Kom från: Sout­hamp­ton, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 18/2. Lands­kam­per/mål: 32/2.

En mar­dröm för al­la mot­stån­da­re. Är över­allt och ger sig ald­rig och kan dess­utom li­ra fot­boll fram­åt ock­så. Ef­ter två sä­song­er i Cel­tic tog han 2013 ste­get till Sout­hamp­ton och har va­rit en mo­tor på mit­ten se­dan dess. Mer de­fen­siv här än i Skott­land.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.