2011

CL-bibeln - - TOTTENHAM -

Klub­bens sup­port­rar minns nog 2011 med visst väl­be­hag. Ef­ter sju sor­ger och minst li­ka många be­drö­vel­ser lyc­ka­des klub­ben änt­li­gen kva­li­fi­ce­ra sig för spel i CL. I kva­let be­seg­ra­des Young Boys med sam­man­lagt 6–3. Det gick li­ka bra i grupp­spe­let mot Wer­der Bre­men, In­ter och hol­länds­ka Twen­te. Spurs för­lo­ra­de en­dast en match, In­ter bor­ta, och gick till åt­ton­de­len, där Mi­lan slogs till­ba­ka med 1–0 ef­ter mål av Pe­ter Crouch.

I kvarts­fi­na­len mot Re­al Madrid var Spurs se­dan chans­löst och föll med 0–4.

Crouch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.