VÄRVATHOLLÄNDSKMÅLMASKIN

CL-bibeln - - TOTTENHAM -

VRÄK­TE IN MÅL

Det har tja­tats om en an­falls­värv­ning sen 2013 (då Roberto Sol­da­do köp­tes in) och i som­mar gjor­de klub­ben slag i sa­ken. Man hand­la­de in Vin­cent Janssen från AZ Alk­maar för 160 mil­jo­ner kro­nor.

Janssen, 22 år, är en bi­tig typ med stor löp­ka­pa­ci­tet och nä­sa för var mot­stån­dar­må­let är be­lä­get. För­ra sä­song­en vräk­te han in 27 mål på 34 li­ga­mat­cher och fick på kup­pen chan­sen i lands­la­get, där det har bli­vit tre mål på fem mat­cher. Om Janssen främst är vär­vad som back up för Kane åter­står att se.

Janssen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.