’KANEÄRSOM BÄSTIBOXEN’

CL-bibeln - - TOTTENHAM -

HODGSONS FEL?

Har­ry Kane var re­jält haus­sad in­för tur­ne­ring­en, men gjor­de en myc­ket slät fi­gur i EM-slut­spe­let och fick ut­stå sten­hård kri­tik. Väl hem­kom­men till Eng­land togs Kane i för­svar av sin trä­na­re Mau­ri­cio Pochet­ti­no, som del­vis las­ta­de för­bunds­kap­ten Roy Hodg­son för sin an­fal­la­res till­kor­ta­kom­man­de.

– Jag vill in­te gå i po­le­mik med nå­gon, men för mig är det obe­grip­ligt att Har­ry ska slå hör­nor och fri­spar­kar. Han ska va­ra i box­en, för det är där han är som bäst, sa­de Pochet­ti­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.