EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - TOTTENHAM -

Då får vi knal­la till­ba­ka en stund i ti­den. Vann gam­la Cup­vin­nar­cu­pen 1962/63 och har två gång­er vun­nit Ue­facu­pen/Eu­ro­pa Le­a­gue, 1971/72 och 1983/84. Har del­ta­git i Eu­ro­pacu­pen/Cham­pi­ons Le­a­gue vid två till­fäl­len. Se­nast 2010/11, då man gjor­de en stark pre­sta­tion ge­nom att gå vi­da­re från grup­pen och sen slå ut Mi­lan i åt­ton­dels­fi­na­len in­nan det blev res­pass mot Re­al Madrid i kvarts­fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.