MITTFÄLT

CL-bibeln - - TOTTENHAM -

Det en­da som sak­nas är en of­fen­siv världs­klas­spe­la­re. Dier-Dembele-Wanyama an­svars­ta­gan­de an­ka­re som även kan bi­dra hyf­sat of­fen­sivt. Alli un­der stark ut­veck­ling i rol­len som ”tia”, men ing­en av kant­spe­lar­na är su­perdu­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.