EUROPARUTIN

CL-bibeln - - TOTTENHAM -

Klub­ben har va­rit ute i EL fre­kvent de se­nas­te åren, men ta­git tur­ne­ring­en med en klackspark och mest sett den som en möj­lig­het att luf­ta trup­pen. Spe­lat CL en gång på 2000-ta­let, 2010/11, då man gick till kvarten men där fick stryk av Re­al Madrid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.