ANFALL

CL-bibeln - - TOTTENHAM -

Rim­li­gen rätt väl be­ställt nu­me­ra ef­ter kö­pet av hol­län­da­ren Vin­cent Janssen. Har­ry Kane vann skyt­te­li­gan i PL för­ra sä­song­en, men gjor­de ett svagt EM-slut­spel och det åter­står fort­fa­ran­de att se hur han kan häv­da sig i in­ter­na­tio­nell kon­kur­rens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.