Andrea RAGGI

CL-bibeln - - MONACO -

Född: 1984-06-24. Längd: 187 cm. Vikt: 82 kg.

Land: Ita­li­en. Kom från: Bo­log­na 2012. Ue­fa­mat­cher/mål: 23/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

I grun­den in­ner­back men är även be­kväm med hö­ger­backs­po­si­tio­nen, vil­ket han vi­sa­de i kva­let mot Vil­lar­re­al. Hår­da­re kon­kur­rens­ut­satt den­na sä­song och kan möj­li­gen va­ra på väg ur star­tel­van. Fram­för allt de­fen­sivt på­lit­lig.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.