Dji­bril SIDIBÉ

CL-bibeln - - MONACO -

Född: 1992-07-29. Längd: 182 cm. Vikt: 71 kg.

Land: Frank­ri­ke. Kom från: Lil­le 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 4/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Gjor­de stark fjol­års­sä­song och upp­vak­ta­des av ett fler­tal klub­bar i som­mar. Yt­ter­back som är be­kväm på bå­da kan­ter­na. So­lid bak­åt och fyl­ler gär­na på i of­fen­si­ven. Yt­terst nä­ra att kom­ma med i frans­ka EM-trup­pen i som­mar.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.