Gui­do CARRILLO

CL-bibeln - - MONACO -

Född: 1991-05-25. Längd: 191 cm. Vikt: 87 kg.

Land: Ar­gen­ti­na. Kom från: Estu­di­an­tes 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 10/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Stor och stark tar­get som an­pas­sat sig så­där till la­gets sätt att spe­la. Gjor­de sex po­äng på knappt 1 600 mi­nu­ters spel­tid i li­gan för­ra sä­song­en. Fått en del mi­nu­ter även den­na sä­song, men är på in­tet sätt gi­ven i star­tel­van.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.