SÅSPELARMONACO

CL-bibeln - - MONACO -

En 4-3-3-for­ma­tion som blir till en 4-5-1-upp­ställ­ning när la­get för­sva­rar. Ett myc­ket väl­ba­lan­se­rat lag där den sto­ra skill­na­den den­na sä­song är att man har två yt­ter­bac­kar – näs­tan obe­ro­en­de vil­ka Jar­dim än väl­jer – som bå­de kan för­sva­ra och er­bju­da of­fen­si­va al­ter­na­tiv. Bakayoko har ta­git över li­te av Tou­la­lans roll och bli­vit an­ka­ret på mitt­fäl­tet. Unge Silva har i prin­cip en helt fri roll som of­fen­siv ­play­ma­ker me­dan Ger­main är an­falls­spet­sen som ska oc­ku­pe­ra mot­stån­dar­nas ­in­ner­bac­kar.

FABINHO BAKAYOKO DIRAR GLIK SU­BA­SIC SILVA JEMERSON GER­MAIN SIDIBÉ MOUTINHO LEMAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.