2004

CL-bibeln - - MONACO -

Det är svårt att und­vi­ka 2004, då klub­ben tog sig till fi­nal i CL. Det bör­ja­de med att man rätt be­hän­digt gick vi­da­re från grup­pen där AEK Aten, PSV Eind­ho­ven och De­por­ti­vo La Co­ru­na ut­gjor­de mot­stånd. I kvarts­fi­na­len be­seg­ra­des Re­al Madrid ef­ter en rik­tig r­ac­kar­ry­sa­re (sam­man­lagt 5–5) och i se­mi­fi­na­len av­spi­sa­des Chel­sea med sam­man­lagt 5–3. I fi­na­len i Gel­sen­kir­chen blev det stryk mot Por­to, 0–3. Två spe­la­re från ­klub­ben top­pa­de skyt­te­li­gan i tur­ne­ring­en. Fernando Mo­ri­en­tes gjor­de nio mål och Da­do Pr­so sju.

Mo­ri­en­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.