TRADITIONENSMAKTÄRSTOR

CL-bibeln - - MONACO -

DET GICK SOM VAN­LIGT

Klub­ben slog ut Vil­lar­re­al i den sista kvalom­gång­en till Cham­pi­ons Le­a­gue (3–1). Det kom knap­past som en jät­teö­ver­rask­ning med tan­ke på att Mo­naco all­tid har haft osed­van­ligt lätt för spans­ka mot­stån­da­re i Eu­ro­pa­spe­let. Klub­ben har vun­nit åt­ta av de 13 se­nas­te mat­cher­na mot s­pans­ka lag i de eu­ro­pe­is­ka cuper­na och man har i sam­man­hang­et ba­ra för­lo­rat en av de tio se­nas­te hem­ma­mat­cher­na. För­lus­ten kom mot Bar­ce­lo­na i Cham­pi­ons Le­a­gue i april 1994. Den mat­chen slu­ta­de med 1–0-se­ger för ka­ta­la­ner­na. Fabinho må­la­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.