Le­o­nar­do JAR­DIM

CL-bibeln - - MONACO -

Född: 1974-08-01. Land: Ve­ne­zu­e­la.

An­tal sä­song­er på pos­ten: Två. Kom från: Spor­ting CP 2014. Me­ri­ter: Gre­kisk li­ga­mäs­ta­re med Olym­pi­a­kos 2013/14.

För­äld­rar­na är från Por­tu­gal och han in­led­de tränar­kar­riä­ren i ­lan­det. Har va­rit i bran­schen i 15 år och ta­git kliv he­la ti­den. T­rä­nat ett fler­tal por­tu­gi­sis­ka klub­bar på elit­ni­vå och även va­rit verk­sam i Gre­kland. Kon­trak­tet med Mo­naco går ut ef­ter den­na sä­song. Född i Bar­ce­lo­na. Bar­ce­lo­na i Ve­ne­zu­e­la, allt­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.