EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - MONACO -

Skäms san­ner­li­gen in­te för sig – även om det sak­nas tit­lar. Var i fi­nal så sent som 2003/04 men fick då stryk av ett José Mourinho-trä­nat Por­to. Gick till kvarts­fi­nal 2014/15 ef­ter att ha sla­git ut ett fa­vo­rittip­pat Ar­se­nal i åt­ton­de­len. Fi­nal i gam­la Cup­vin­nar­cu­pen 1991/92. En vinst­pro­cent på 42 i Eu­ro­pa­spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.