MITTFÄLT

CL-bibeln - - MONACO -

Tap­pat en del ru­tin ef­tersom även Tou­la­lan har läm­nat för ny ut­ma­ning, men ett fler­tal av de yng­re spe­lar­na – som Lemar och Bakayoko – ser ut att ha ta­git kliv i ut­veck­ling­en. Moutinho och Di­kar har va­rit med förr och blir vik­ti­ga när det drar ihop sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.