EUROPARUTIN

CL-bibeln - - MONACO -

Ska rim­li­gen in­te be­hö­va du­ka un­der för tryc­ket i in­ter­na­tio­nell mil­jö. Har för­vis­so tap­pat ti­di­ga­re bä­ran­de spe­la­re som Ri­car­do Car­val­ho och Tou­la­lan, men även om trup­pen är re­kor­dung är den långt ifrån obe­kant med att slåss även på ut­lands­fron­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.