ANFALL

CL-bibeln - - MONACO -

Har va­rit la­gets akil­les­häl i någ­ra år nu och det ser in­te sär­skilt myc­ket bätt­re ut den­na sä­song. Bäst-fö­re-da­tu­met har gått ut för bå­de Falcao och Lo­ve. Hop­pet om mål­skyt­te och po­äng­pro­duk­tion står främst till unge Silva och åter­vän­da­ren Ger­main.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.