TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - MONACO -

Barsk her­re med be­stäm­da upp­fatt­ning­ar om bå­de det ena och det and­ra. Kom till f­ur­s­ten­dö­met från Spor­ting 2014 och har lett klub­ben till två tred­je­pla­ce­ring­ar i Li­gue 1. Fram­för allt skick­lig på or­ga­ni­sa­tion och f­ör­svars­spel. Ett mer än sta­bilt kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.