MÅL­VAK­TER

CL-bibeln - - MONACO -

Ing­en lag­del man ska be­hö­va fal­la på – tvärtom. Su­ba­sic mång­fal­dig lands­lags­man och klubb­ve­te­ran med allt jäm­na­re pre­sta­tions­kur­va. Nye de Sanctis än­nu mer ru­ti­ne­rad och är ga­ran­te­rat re­do att ryc­ka in om så krävs. Sta­digt och sta­bilt, allt­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.