PE­PE

CL-bibeln - - REAL MADRID -

Född: 1983-02-26. Längd: 188 cm. Vikt: 81 kg.

Land: Por­tu­gal. Kom från: Por­to, 2007. Ue­fa­mat­cher/mål: 88/3. Lands­kam­per/mål: 75/3.

För­sva­rar alltjämt sin plats i star­tel­van trots tuff kon­kur­rens. Fy­siskt stark, po­si­tions­sä­ker med funk­tio­nell tek­nik. Av­skydd av många för sitt sätt att fil­ma, men har än­då lug­nat ned sig med åren. Na­tu­ra­li­se­rad bras­se.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.