Ál­va­ro MO­RA­TA

CL-bibeln - - REAL MADRID -

Född: 1992-10-23. Längd: 189 cm. Vikt: 85 kg.

Land: Spa­ni­en. Kom från: Ju­ven­tus, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 27/8. Lands­kam­per/mål: 12/6.

Klub­ben an­vän­de åter­köpsklau­su­len i som­mar. Kom­mer even­tu­ellt att säl­jas vi­da­re. Knap­past or­di­na­rie i Ju­ven­tus för­ra sä­song­en, men gjor­de någ­ra star­ka mat­cher, bland an­nat mot Bay­ern i CL-se­mi­fi­na­len. Gjor­de suc­cé i EM.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.