DANILO

CL-bibeln - - REAL MADRID -

Född: 1991-07-15. Längd: 184 cm. Vikt: 78 kg.

Land: Bra­si­li­en. Kom från: Por­to, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 37/1. Lands­kam­per/mål: 15/0.

Andra­va­let på hö­ger­backs­po­si­tio­nen. Har haft svårt att an­pas­sa sig till la­gets spel och i vis­sa mat­cher viss­lats ut av den kräs­na hem­ma­publi­ken. Re­la­tivt snabb och fy­siskt stark, men sak­nar smi­dig­het och är tek­niskt be­grän­sad.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.