NACHO

CL-bibeln - - REAL MADRID -

Född: 1990-01-18. Längd: 179 cm. Vikt: 75 kg.

Land: Spa­ni­en. Kom från: Com­plu­ten­se, 2001. Ue­fa­mat­cher/mål: 15/1. Lands­kam­per/mål: 4/0.

Multi­funk­tio­nell spe­la­re som i grun­den är in­ner­back men som även kan an­vän­das som yt­ter­back på bå­da kan­ter­na. Har gått ge­nom klub­bens ung­doms­sy­stem och nu eta­ble­rat sig i A-trup­pen. Nä­ra att kom­ma med i spans­ka EM-trup­pen.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.