MARCELO

CL-bibeln - - REAL MADRID -

Född: 1988-05-12. Längd: 174 cm. Vikt: 75 kg.

Land: Bra­si­li­en. Kom från: Flu­mi­nen­se, 2006. Ue­fa­mat­cher/mål: 69/5. Lands­kam­per/mål: 42/4.

Nu­me­ra oho­tad på väns­ter­backs­po­si­tio­nen. Snabb och tek­niskt skick­lig med fi­na in­spel och in­lägg. Har suc­ces­sivt för­bätt­rat de­fen­si­ven och är nu­me­ra mer el­ler mind­re kom­plett. Tog OS­brons med Bra­si­li­en 2008 och OS-sil­ver 2012.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.