SÅSPELARREALMADRID

CL-bibeln - - REAL MADRID -

Ett 4-3-3, som li­te på­min­ner om Bar­ce­lo­nas, med Casemiro i Busquets roll och med Kroos och Modric med snar­li­ka upp­gif­ter som Ra­ki­tic och Iniesta. Med Zi­nedi­ne Zi­da­ne vid rod­ret blev Re­al mer de­fen­sivt ba­lan­se­rat – åt­minsto­ne mot starkt mot­stånd. Man tog hem la­get och sat­sa­de på kont­ring­ar. Mot säm­re mot­stånd vill la­get alltjämt sty­ra spe­let och då hand­lar det om att ta till­ba­ka bol­len så fort man har tap­pat den. Fyn­di­ga plats­väx­ling­ar mel­lan for­wards sät­ter gril­ler i hu­vu­det hos mot­stån­dar­na.

CARVAJAL CASEMIRO BA­LE PE­PE NAVAS KROOS RA­MOS BENZEMA MARCELO MODRIC RONALDO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.