2014

CL-bibeln - - REAL MADRID -

Vi stop­par ned han­den i got­te­på­sen och fis­kar up… 2014. Det var året då klub­ben hem­för­de la Dé­ci­ma, allt­så den ti­on­de Eu­ro­pacup/Cham­pi­ons Le­a­gue-ti­teln. Men det satt hårt åt. Ri­va­len At­lé­ti­co Madrid led­de fi­na­len i Lis­sa­bon länge och väl, men i tred­je stopp­tids­mi­nu­ten lyc­ka­des Ser­gio Ra­mos kvit­te­ra till 1–1. I för­läng­ning­en var det ing­et snack om sa­ken. Med mål från Ga­reth Ba­le, Marcelo och Cristi­a­no Ronaldo spi­ka­des slut­re­sul­ta­tet till 4–1.

Åt­ta spe­la­re i den star­tel­van är alltjämt kvar i klub­ben.

Ronaldo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.