Zi­nedi­ne ZI­DA­NE

CL-bibeln - - REAL MADRID -

Född: 1972-06-23. Land: Frank­ri­ke. An­tal sä­song­er på pos­ten: En. Kom från: Re­al Madrid Castil­la 2016. Me­ri­ter: Vun­nit VM, EM, CL, spans­ka och ita­li­ens­ka li­gan som spe­la­re, och CL som trä­na­re i vå­ras.

”Zi­zou” trä­na­de B-la­get i fjol när han fick ef­ter­trä­da Ra­fael Be­ni­tez. Le­ve­re­ra­de di­rekt och för­de Re­al Madrid till CL-ti­teln. Ut­sedd till värl­dens bäs­ta spe­la­re tre gång­er (1998, 2000 och 2003), av­gjor­de bland an­nat CL 2002 med ett vol­ley­skott som många an­ser va­ra ett av histo­ri­ens snyg­gas­te mål nå­gon­sin. Kan han bli värl­dens bäs­te trä­na­re ock­så?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.