RONALDOS SKÖNASVAR TILL”MOU”

CL-bibeln - - REAL MADRID -

FEJD

José Mourinho och Cristi­a­no Ronaldo fi­rar knap­past jul ihop. Mourinho har i som­mar kri­ti­se­rat Ronaldos be­te­en­de i sam­band med EM-fi­na­len. Du minns: en ska­dad och ­ut­bytt CR7 hal­ta­de om­kring vid sid­lin­jen och skrek till si­na lag­kam­ra­ter. Ronaldos svar på Mou­rin­hos kri­tik kom blixt­snabbt via en tweet: ”Snabb på­min­nel­se” och en bild där han står med EM-po­ka­len och jub­lar till­sam­mans med ett fler­tal lag­kam­ra­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.